3,112 total views,  1 views today

Prof. dr hab. Agnieszka Popiela – inicjatorka i współredaktor ZARRiG, współtwórca Herbarium Stetinense, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody US, autorka prac z zakresu taksonomii roślin naczyniowych, fitogeografii i fitosocjologii.

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Popiela 

Dr inż. Andrzej Łysko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, twórca systemu informatycznego ZARRiG i Herbarium Stetinense, twórca systemu informatycznego Flora Pomeranica Orientalis (Uniwersytet Gdański), autor prac botanicznych i mykologicznych z wykorzystaniem narzędzi GIS.  Osoba nie do zastąpienia w projekcie.

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Lysko

 

Dr Anetta Wieczorek, współredaktor ZARRiG w odniesieniu do porostów, współtwórca Herbarium Stetinense (kolekcja: SZUB-Lichens), adiunkt w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka prac z zakresu taksonomii, geografii, ekologii i monitoringu porostów.

https://www.researchgate.net/profile/Anetta_Wieczorek

Prof. dr hab. Maria Zając – współredaktor ZARRiG, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki UJ, redaktor i autorka „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce ATPOL” oraz  prac z zakresu fitogeografii i ochrony przyrody.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Zając

Prof. dr hab. Adam Zając, współredaktor ZARRiG i współtwórca Herbarium Stetinense, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki UJ, redaktor i autor „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce ATPOL” oraz prac z zakresu taksonomii roślin naczyniowych, fitogeografii, fitosocjologii i ochrony przyrody.

Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz – lichenolog, botanik, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, wcześniej przez ponad 20 lat związany z Uniwersytetem Gdańskim. Autor kilkunastu książek, kilkuset artykułów oraz licznych felietonów, wierszy i scenariuszy filmowych. Główne zainteresowania to ekologia i geografia porostów oraz lichenoindykacja, a także florystyka, fitosocjologia i ochrona przyrody. Badania prowadzi głównie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem północnej i północno-wschodniej części kraju oraz Dolnego Śląska.