2,216 total views,  1 views today

Konieczność określenia zakresu ochrony gatunkowej oraz podjęcia próby oszacowania bioróżnorodności bardzo usprawniają internetowe systemy informatyczne. Baza danych o stanowiskach roślin naczyniowych i grzybów na Pomorzu Zachodnim jest zintegrowana z zielnikiem. Dane florystyczne i mikologiczne są zbierane na tym terenie od ponad 150 lat, najpierw przez botaników i przyrodników niemieckich, a po roku 1945 – polskich W 2006 roku rozpoczęliśmy prace (Agnieszka Popiela, Anetta Wieczorek, Andrzej Łysko), których celem jest uzupełnienie i podsumowanie wiedzy o zasobach florystycznych i mykologicznych północno-zachodniej Polski na postawie wszystkich dostępnych historycznych i współczesnych danych, zarówno publikowanych jak i nieopublikowanych. Daty florystyczne  pochodzą z literatury botanicznej: florystycznej i fitosocjologicznej od początków XIX wieku, z materiałów własnych autorów, materiałów zielnikowych  przechowywanych w herbariach instytucji (głównie w Herbarium Stetinense) oraz w herbariach prywatnych autorów i współpracowników, a także daty zbierane specjalnie do tego opracowania w terenie. W chwili obecnej baza liczy ok. 600 000 rekordów. Granice bazy określają przestrzennie: na zachodzie granica Polski, na południu Dolina Warty i Noteci, na wschodzie rzeka Gwda, Czernica i Wieprza oraz na północy wybrzeże Bałtyku.

Serwer ZARRiG skonfigurowano w środowisku Linux Ubuntu 17.10, do zadań z zakresu udostępniania danych w sieci.

W skład uruchomionych usług wchodzą:

  • baza danych PostgreSQL w wersji 9.6 przechowująca wszystkie dane atrybutowe projektu m.in. bazę danych stanowisk, gatunków, kart herbarium,
  • nakładka PostGIS w wersji 2.2 do PostgreSQL, umożliwiająca przechowywanie danych geometrycznych m.in. związanych z mapowaniem stanowisk, warstwami typu GIS, przechowywaniem danych w dedykowanych geograficznych układach współrzędnych,
  • serwer www Apache 2, na którym uruchomione zostały usługi udostępniania danych w sieci,
  • serwer Tomcat 9.0 z servletem geograficznym GeoServer w wersji 2.9.4 umożliwiającym udostępnianie danych przestrzennych m.in., lokalizacji stanowisk zbiorów herbarium w formatach GIS m.in. WMS i WFS. Formaty te mogą być czytane przez oprogramowanie takie jak ArcGIS, QuantumGIS, MapInfo,

Ponadto funkcjonuje aplikacja działająca w przeglądarce internetowej, która umożliwia wprowadzanie danych lokalizacji stanowisk i gatunków roślin i grzybów oraz drukowanie etykiet zielnikowych. Aplikacja wizualizuje dane w postaci zbiorów atrybutywnych oraz map tematycznych. Mapy tematyczne umożliwiają wybór podkładów mapowych z powszechnie dostępnych w sieci np. geoportal OpenStreetMaps, BingMaps. Mapy te mają pełną funckjonalność umożliwiającą zarówno edycję jak i wprowadzanie nowych danych. Wszystkie informacje mogą być eksportowane do plików excel, kml lub pdf.

Aplikacja działa z wykorzystaniem technologii JavaScript, PHP, SQL i ma charakter strony internetowej udostępnionej pod domeną zarrig.pl. Strona ta zabezpieczona jest certyfikatem SSL posiadającym 2048 bitowe szyfrowanie, chroniące przed kradzieżą haseł i niepowołanym dostępem.