836 total views,  1 views today

Popiela A., Łysko A., Wieczorek A. 2013. Western Pomeranian atlas of distribution of vascular plants and fungi (ZARRiG) – project scope and method. Plant Diversity and Evolution 130, 3-4, 265-27
Wieczorek A., Łysko A., J. Motiejŭnaite. 2017. New and interesting species of lichens from xerothermic habitats in NW Poland. Acta Mycologica, Vol 52, No 1 (2017):1-12
Wieczorek A., Achrem M., Truszkowska A., Łysko A., Popiela A. 2017. Genetic diversity of natural psammophilous populations of Hypogymnia physodes (L.) Nyl. on Polish seacoast dunes. Acta Mycologica
Popiela A., Łysko A., Sotek Z., Ziarnek K. 2015. Preliminary results of studies on the distribution of invasive alien vascular plant species occurring in semi-natural and natural habitats in NW Poland. Wydawnictwo Biodiversity Research and Conservation.37, 21-35
Popiela A., Łysko A., Wieczorek A. 2013. Zachodniopomorski atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych i grzybów (ZARRiG) – zakres i metoda projektu. W: Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi– od teorii do praktyki, M. Kunz, A. Nienartowicz (red.). Wydawnictwo FUH DANIEL:159-166
Popiela A., Nalepka D., Łysko A. 2010. Analysis of distribution patterns of selected ephemeral wetland species in Western Pomerania (NW Poland, NE Germany). Biodiversity: Research and Conservation 19, 55-64
Popiela A., Fudali E., Łysko A. 2010. Changes in the vegetation of “Wrzosiec” mire in 1991-2009 (Western Pomerania). Biodiversity: Research and Conservation 21, 49-54
Sotek Z., Stasińska M., Prajs B., Gamrat R., Łysko A. 2004. Torfowiska śródpolne województwa zachodniopomorskiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 4, 2b, 211-224